Five Star Experience | +381 60 65 65 543; +381 64 147 88 24

office@fse.rs

O meni

Dr Snježana Gagić

Dr Snjezana Gagic Five Star Experience

Završila sam osnovne, master i doktorske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo. Godine 2014. odbranila sam doktorat na temu Evaluacija efekata inovativnosti u funkciji unapređenja kvaliteta i lojalnosti gostiju u restoraterstvu Vojvodine.
Napisala sam tri stručne knjige Osnove ugostiteljstva (2014), Servis hrane i pića (2016) i Uparivanje hrane i vina (2019).

Osnovala sam agenciju za edukaciju ugostitelja Five Star Experience sa ciljem da pomognem ugostiteljima da unaprede kvalitet usluge, a zaposlenima da steknu nova znanja i veštine koje će ih učiniti vrhunskim profesionalcima.
Napisala sam procedure rada za vodeće ugostitelje u regionu, a moju obuke su prošli konobari različitog novoa znanja i iskustva.

Usmerena sam na učenje drugih, ali i na stalno samousavršavanje pa sam prošla brojne domaće i inostrane obuke: Food Tourism: Trends and Developments, La Fondation pour la Formation Hoteliere, Manchester Metropolitan University, Managing Food and Beverage operation, La Fondation pour la Formation Hoteliere, Manchester Metropolitan University, Entrepreneurial skills, King Baudouin Foundation, Food and Wine pairing, La Fondation pour la Formation Hoteliere, Manchester Metropolitan University, Communication and presentation skills, King Baudouin Foundation, Sommelier, Sommelier Association, Food and Beverage Management, La Fondation pour la Formation Hoteliere, Manchester Metropolitan University, Culinary Art and International Guest Satisfaction, La Fondation pour la Formation Hoteliere, Manchester Metropolitan University, Succession Planning in SME-a, La Fondation pour la Formation Hoteliere,  Manchester Metropolitan University, Merchandising and Upselling I, La Fondation pour la Formation Hoteliere, Manchester Metropolitan University, Merchandising and Upselling II, La Fondation pour la Formation Hoteliere, Manchester Metropolitan University, Business Success Through Sustainability, Support of the Netherlands Ministry of Foreign Affairs), Healthy food school i EIAT – Education and Industry Advancing Together.

Deset godina radim na Visokoj školi za menadžment i predajem budućim ugostiteljskim menadžerima Servis hrane i pića i Gastroenologiju.
Pet godina sam predavala na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu, Restoraterski menadžment i Standardizaciju u ugostiteljstvu.
Bavim se i naučno-istraživačkim radom. Svoje stručno znanje stavila sam na raspolaganje studentima i stručnoj javnosti kroz publikovanje dvadeset devet radova u istaknutim međunarodnim i domaćim časopisima.
Imam preko trideset saopštenja na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima.

Pišem blog i svoja saznanja kroz redovne objave delim sa oko 15000 pratilaca na Facebooku.

Volim ugostiteljstvo.