Five Star Experience | +381 60 65 65 543; +381 64 147 88 24

office@fse.rs

IZRADA /UNAPREĐENJE VINSKE KARTE I TRENING OSOBLJA ZA PRODAJU VINA

IZRADA /UNAPREĐENJE VINSKE KARTE I TRENING OSOBLJA ZA PRODAJU VINA

Želite li da poboljšate prodaju vina? To je moguće samo ako su Vaši konobari dobri prodavci koji sa znanjem i samopouzdanjem istupaju pred goste i nude im vina u skladu sa njihovim željama ili na osnovu odabranog jela. Mi smo tu da ih naučimo kako se to radi.
Program treninga čine ocena vina, uticaj pojedinih komponenti vina na odabir jela, karakteristike vina sa vaše vinske karte, pravila preporuke, prezentacija i usluživanje vina.

Mi ćemo ih naučiti kako da procene vino (senzorna ocena), savladaju osnove uparivanja hrane i vina (uticaj slasti, kiselosti, tanina, alkohola u vinu na hranu), praktično upare vina i hranu (konkretni primeri iz Vašeg jelovnika) kao i da pravilno prezentuju i usluže vina.