USLUŽIVANJE CRVENIH VINA

USLUŽIVANJE CRVENIH VINA

Crvena vina se ne hlade, već se drže u prostorijama gde temperatura odgovara temperaturi vina pri serviranju. Ukoliko je skladišna temperatura niža u odnosu na temperaturu serviranja potrebno je pre servisa uraditi šambriranje, odnosno zagrevanje vina. Najbolji način...