UTICAJ TANINA U VINU NA ODABIR JELA

UTICAJ TANINA U VINU NA ODABIR JELA

Tanini su materije koje pripadaju grupi fenolnih jedinjenja i kod grožđa se nalaze u pokožici, semenu i peteljci. Pored antocijana i tanini utiču na boju, njen intenzitet i organoleptička svojstva crvenih vina. Količina tanina zavisi od vrste grožđa, dužine...