Edukovan kadar-uspiješna budućnost restorana! Radeći kao menadžer restorana koji već dugi niz godina nastoji svoje zaposlene motivisati konstantnim usavršavanjem njihovih sposobnosti da bi se iz dana u dan poboljšavao kvalitet usluge u našem objektu, istakla bih da smo zahvaljujući saradnji sa Snježanom Gagić uspijeli da ostvarimo rezultate koji se tiču generalne motivisanosti zaposlenih, kvaliteta usluge kao i samog profita našeg restorana. Polaznici kursa su primjenili inovacije u servisu hrane i pića, savladali uparivanje vina sa naše vinske karte i jelovnika, kao i ono što je najbitnije – osjetno samouvjerenije pristupili svom poslu. Zahvaljujući edukaciji, u predstojećem periodu mogli smo da ispratimo u kojoj su mjeri zaposleni primjenili novostečeno znanje: brzinom, prefinjenošću i marljivošću u svom poslu.