Obuku koju sam završila mi je bila od velikog značaja, naročito meni kao osobi koja se ranije nije bavila ovim poslom. Predavanja su bila veoma zanimljiva i poučna. Za vreme trajanja obuke uspela da savladam strukovne veštine i znanja, tako da sada sve ovo što sam naučila, uspešno primenjujem u poslu kojim se bavim.