KARAKTERISTIKE I SPOSOBNOSTI USLUŽNOG OSOBLJA (II DEO)

Snježana Gagić
05.21.2017

KARAKTERISTIKE I SPOSOBNOSTI USLUŽNOG OSOBLJA (II DEO)

Dobra memorija je veoma važna kako zbog prepoznavanja lika gostiju, njihovih imena tako i zbog pamćenja porudžbine, specijalnih zahteva, redosleda sedenja itd. Ova karakteristika se pozitivno ispoljava i kod pamćenja specifičnih porudžbina stalnih gostiju kako oni ne bi svaki put morali da naglašavaju da žele drugi prilog, kafu sa veoma malo mleka, bez kofeina i sl.

Činjenica je da se vaspitanje nosi iz kuće i to je ono što predstavlja veliki problem pri odabiru adekvatnog kadra. Mnogo lakše će se radnik obučiti da nosi tacnu i tanjire nego da se uljudno ponaša prema gostima i kolegama ako to nije naučio u ranom detinjstvu. Maniri kao standardi (kodeks) u ponašanju koje jedna zajednica dobrovoljno prihvata, uči i kreira se uče i stiču.

Lična inovativnost zaposlenog će doprineti bržoj adaptaciji i prihvatanju organizacione kulture i zahteva radnog mesta.

Organizovanost je veoma poželjna u ugostiteljstvu. Neorganizovan ugostiteljski radnik će imati problem sa vremenom i sa neizvršavanjem radnih operacija na vreme (apserviranjem, donošenjem karte vina, donošenjem računa itd.). Dobra organizovanost se ispoljava i kod serviranja jela jer je poželjno da bude u približno isto vreme bez obzira na broj gostiju. Nije prijatno da jedna polovina gostiju za istim stolom jede, dok druga gladna gleda i čeka na isporuku koja nikako da stigne.

Neorganizacija sa sobom povlači i negativne emocije pa dolazi do tenzije među kolegama, nervoze i bespotrebnog stvaranja gužve. Dobri radnici imaju ritam što je jedan od osnovnih faktora u dobroj organizaciji i upravljanju vremenom.

Veoma je važno da u jednom ugostiteljskom objektu ne postoji velika fluktuacija radne snage jer će se to negativno odraziti na kvalitet usluge. Radni tim koji je uigran i organizovan će biti u stanju da se lakše izbori sa radnim operacijama bez obzira na broj i zahteve gostiju.

Više o ovoj i mnogim drugim temama možete naći u knjizi “Servis hrane i pića”.