KO SU MENADŽERI U RESTORANU?

Snježana Gagić
05.21.2017

KO SU MENADŽERI U RESTORANU?

Restoranski menadžeri vode računa o celokupnom poslovanju. Njihova odgovornost podrazumeva maksimiziranje profita, efikasno rukovođenje timom, raspored, nagrađivanje i obuku zaposlenih, kontinuirani napredak, brigu o sprovođenju standarda kvaliteta, razvoj ponude u skladu sa tržišnim zahtevima, brigu o celokupnoj usluzi i održavanju dobre reputacije. Oni moraju koordinisati različite aktivnosti u zavisnosti od tipa i veličine restorana. U njihovu nadležnost spada i kontrola sprovođenja mera bezbednosti na radu i sanitarnih mera.

Za restoraterska preduzeća postoje tri glavna cilja koje menadžer mora uzeti u obzir, a to su da se gost oseća dobrodošlim, da su sve usluge u službi gosta i da će nastojati da održi objekat kojim rukovodi profitabilnim. Menadžer restorana treba pre svega da bude domaćin koji će komunicirati sa gostima i činiti da se oni osećaju prijatno. Na osnovu razgovora sa gostima on zaključuje kakvo je njihovo viđenje usluge, da li postoje neke slabosti u poslovanju i koje aktivnosti treba sprovesti kako bi se one uklonile. Ukoliko je potrebna neka interna ili eksterna obuka zaposlenih menadžer je organizuje.

Od menadžera restorana očekuje se pre svega komunikativnost, inicijativa, znanje stranih jezika i dobre organizacione sposobnosti. Strpljivost, samodisciplina i sistematičnost osiguraće im delotvorno rešavanje tekućih problema i suočavanje sa razvojnim zahtevima poslovanja. Poznavanje i praćenje zakonskih propisa iz materijalnog i finansijskog poslovanja kao i poslovnih običaja u ugostiteljstvu omogućiće im uspešno upravljanje poverenim objektom. Dobro raspoloženje, vedrina i komunikativnost su poželjne osobine zbog lakšeg rešavanja poteškoća među osobljem i među gostima. U internacionalnom radnom okruženju menadžeri moraju da poznaju kulturološke razlike i da se ponašaju u skladu sa njima.

Zadaci koje će menadžer restorana izvršavati zavise od tipa, veličine i željenog nivoa kvaliteta usluge, a obično uključuju:

 • preuzimanje odgovornosti za rezultate poslovanja;
 • analizu i plan prodaje;
 • organizovanje marketing akivnosti kao što su promocioni događaji i popusti;
 • pripremu izveštaja na kraju smene/nedelje uključujući i kontrolu osoblja, jela i prodaje;
 • planiranje razvoja zaposlenih;
 • planiranje i unapređenje jelovnika;
 • upravljanje sa zaposlenima i kontrola njihovog rada;
 • odgovaranje na žalbe gostiju;
 • osiguranje sprovođenja standarda rada od strane zaposlenih;
 • pozdravljanje i doček gostiju;
 • organizaciju rezervacija;
 • zapošljavanje, trening i motivaciju zaposlenih;
 • organizovanje i nadgledanje smena u kuhinji i sali;
 • kontrolu zaposlenih zaduženih za higijenu;
 • održavanje visokih standarda kontrole kvaliteta, higijene i bezbednosti gostiju;
 • proveru stanja zaliha i nabavku i
 • pomoć u bilo kom sektoru restorana kada to okolnosti zahtevaju.