LJUTI GOSTI

Snježana Gagić
05.21.2017

LJUTI GOSTI

Pre dva dana mi je stigao upit od jednog mladog gospodina. Pitao je šta reći gostu koji dođe do šanka i kaže “ Ovo nema smisla, čekamo već 20 minuta!” U tom momentu je bila velika gužva u lokalu jer je završen koncert nakon koga su posetioci došli i popunili obližnje ugostiteljske objekte. Zanlimalo ga je šta reći tim gostima.

Ova situacija se mogla sprečiti na dva načina. Prvi je da pojačamo kadar jer je koncert nešto što je unapred utvrđeno i izvesno je da će se promet nakon njega povećati. Ukoliko nismo imali informaciju o održavanju takvog događaja ili jednostavno nismo pripremali rešenje pre problema treba postupiti na sledeći način.

Pošto svaki konobar ima određeni broj stolova treba da primeti svakog gosta kada sedne u njegov rejon, priđe stolu stolu i kaže da je u restoranu velika gužva usled tog i tog dešavanja u gradu i da ih najljubaznije zamoli da se strpe dok posluži goste koji su došli pre njih. Nije dobro da gost čeka 20 minuta, a da ga niko ne primeti i pozdravi. Gost iz ove naše priče se sa pravom ljutio. Svako ko je pristojan će razumeti situaciju. Uvek ce biti i onih drugih. Ignorisanjem dolaska gostiju od pristojnog gosta se “pravi” nepristojan.

Dobar ugostitelj je dobar domaćin. Ukoliko Vam neko uđe u kuću dok vi radite nešto što je neodložno sigurno ga nećete ignorisati već ga zamoliti da Vas izvini na nekoliko trenutaka dok uradite tu radnju.

Podjite od sebe, to je uvek prvo načelo u proceni.