USLUŽIVANJE CRVENIH VINA

Snježana Gagić
05.21.2017

USLUŽIVANJE CRVENIH VINA

Crvena vina se ne hlade, već se drže u prostorijama gde temperatura odgovara temperaturi vina pri serviranju. Ukoliko je skladišna temperatura niža u odnosu na temperaturu serviranja potrebno je pre servisa uraditi šambriranje, odnosno zagrevanje vina. Najbolji način zagrevanja je iznošenje vina iz podruma u prostoriju gde će se servis izvršiti kako bi vremenom zagrejalo zbog više temperature u uslužnim prostorijama. U izuzetnim slučajevima vino se zagreva tako što se flaša sa vinom omota krpom koja je prethodno zagrejana i taj se postupak ponavlja nekoliko puta dok se vino u flaši ne zagreje. Za temperiranje vina valja znati da svaka nagla promena temperature kod bilo kojeg vina šteti kvalitetu vina, pa taj drugi način zagrevanja vina treba primenjivati samo u „hitnim” slučajevima.

Crveno vino se uslužuje slično kao i belo vino. Prezentacija vina, otvaranje i usluživanje se obavlja na isti način. Razlika postoji samo kod služenja vina koja je neophodno dekantirati pre usluživanja.

Nakon što je gost poručio neko starije vino konobar mu treba saopštiti da je potrebno izvršiti pretakanje vina. Ukoliko je gost saglasan konobar odlazi po vino u podrum i iznosi ga u korpici ili nosaču kako bi i dalje ostalo u horizontalnom položaju. Pored vina neophodno je da ponese sveću, ubrus, tacnicu, dekanter i čaše za crveno vino. Vino se prezentuje u korpici ili nosaču tako što se gostu saopšti ime vina, sorta, proizvođač i godina berbe (kaberne sovinjon rezerva, Radovanović, 2012.) Nakon što gost potvrdno klimne glavom pristupa se otvaranju na geridonu. Vino ostaje položeno i u tom položaju se skida vrh kapice, briše grlić čistim ubrusom i vadi čep. Konobar pomiriše čep da vidi da li je sa vinom sve u redu i odloži ga na tanjirić. Grlić se još jednom prebriše čistim ubrusom, a zatim se sipa oko 30 ml u čašu koja se prinosi gostu na probu zajedno sa čepom kako bi se gost uverio da nije oštećen (većina gostiju nije u stanju da proceni na osnovu mirisanja čepa da li je ono dobro sačuvano). Nakon što gost proba vino i potvrdi njegov kvalitet pristupa se dekantiranju. Dekantiranje se treba obaviti pažljivo vodeći računa da talog ostane na dnu boce. Obzirom da su boce u kojima se prodaju crvena vina tamne boje sveća se koristi kao pomoćno sredstvo koje omogućava bolu vidljivost taloga kroz staklo. Plamen sveće treba da bude ispod grlića boce. Kada se bistri deo pretoči u dekanter neophodno je zaustaviti pretakanje da bi mutni talog ostao u boci. U dekanteru vino dolazi u kontakt sa vazduhom, ono “diše” i oslobađa najplemenitije tercijalne arome. Presuto vino iz dekantera se sipa u čaše (do 1/3 zapremine) i posluži se prvo gostima, pa zatim domaćinu.

Dekanter se postavlja na sto, a pored njega se odlaže i prazna flaša etiketom okrenutom ka gostu.