ZNAČAJ LOKACIJE ZA POSLOVANJE RESTORANA

Snježana Gagić
05.21.2017

ZNAČAJ LOKACIJE ZA POSLOVANJE RESTORANA

Postoje dva glavna pitanja na koja svaki budući vlasnik restorana želi da zna odgovor. Koju vrstu restorana treba da otvorim? Gde da ga otvorim?

Na prvo pitanje se često dobije odgovor završetkom studije izvodljivosti, dok tačan odgovor na drugo pitanje razlikuje one koji su opstali od onih koji u tome nisu uspeli.

Vlasnik ili investitor može da postavi razne kriterijume kod odabira lokacije: veličina objekta, tip objekta (uži centar grada, širi centar, okolina), priroda (povećanje ili širenje biznisa ili potpuno novi objekat na novoj lokaciji), frekvantnost pešaka, blizina poslovnih centara i gradskih institucija itd. Jedan od kriterijuma može biti i blizina konkurencije pa tako ima onih koji imaju zahtev da ne postoje konkurentski objekti u blizini, dok za druge neophodnost da postoji direktna konkurencija predstavlja uslov odabira lokacije.

Česta greška koja se pravi u praksi je odabir lokacije iz razloga što je na istoj dostupan povoljan poslovni prostor. Ne treba otvoriti restoran i čekati da korisnici dođu. Treba ga otvoriti na mestu gde već ima potencijalnih korisnika sa raspoloživim dohotkom. Postojanje parking prostora i vidljivost su preduslovi za dobar start. Restorani sa ograničenim brojem parking mesta ili bez parkinga do kojih se treba dugo pešačiti mogu zbog toga ostati bez gostiju. Ljudi si lenji, nemaju naviku da šetaju, a često imaju i manjak vremena pa im postojanje parking prostora zna igrati važnu ulogu u odabiru mesta za opuštanje ili obedovanje. U centralnim gradskim ulicama nije neophodno obezbediti parking prostor. Na takvoj lokaciji postoji javni parking, velika frekventnost pešaka i gradski prevoz.

Prevelika udaljenost restorana od grada koji nisu na frekvantnom putu je velika kocka. Takvi restorani treba da budu daleko iznad proseka, da nude specifičnosti koje će motivisati ljude da putuju do restorana.

U špicu letnje turističke sezone potencijalni gosti radije ušetaju u restoran koji se nalazi na strani ulice koja je u hladu.

Restoran treba da bude vidljiv jer neki gosti svraćaju usput. Ukoliko je izmešten neophodno je obezbediti odgovarajuću signalizaciju koja će dovesti goste do njega. Odgovarajuće osvetljenje je, takođe, neophodno kako zbog prilaza tako i zbog privlačenja novih gostiju.

U analizi lokacije treba uvideti da li je restoran u blizini potencijalnih gostiju kao što su poslovni centri, tržni centri, bolnice, hoteli, javne institucije i dr. Dalje, važno je napraviti i analizu udaljenosti konkurencije. Koji je obim saobraćaja na toj lokaciji?

Izbor lokacije je najvažnija strateška odluka koju pravi vlasnik. Objekat se kupuje ili iznajmljuje na duži period, tako da je finansijska obaveza veoma bitna.

Ako je na dostupnoj lokaciji bio otvoren restoran treba se raspitati šta je nudio i zašto je zatvoren.

Pri odabiru lokala važno je povesti računa o veličini prostora da bi sve restoranske prostorije bile usklađene i dovoljne veličine za neometano poslovanje (kuhinja, magacini, hodnici, šank, hodnici i dr.).