DA LI STE SPREMNI DA BUDETE KONOBAR? (I DEO)

Snježana Gagić
08.17.2017

DA LI STE SPREMNI DA BUDETE KONOBAR? (I DEO)

Zapošljavanje kvalifikovanog uslužnog osoblja je postao izazov sa kojim se suočavaju ugostitelji u celom regionu.

U nastavku teksta će biti reči o poželjnim osobinama osoba koje se opredele da rade na poziciji konobara.

 1. Uslužna orijentacija – aktivno pronalaženje načina da se pomogne ljudima.
 2. Aktivno slušanje – davanje pažnje drugom dok priča, shvatanje izrečenog, adekvatno postavljanje pitanja i suzdržavanje od prekidanja sagovornika.
 3. Sposobnost izražavanja – efektivno i jasno prenošenje informacija.
 4. Socijalna perceptivnost – svesnost tuđih reakcija i njihovo razumevanje.
 5. Koordinacija – prilagođavanje radnih aktivnosti tuđim aktivnostima.
 6. Posmatranje – posmatranje sebe, drugih u timu i preduzeća u cilju ličnog poboljšanja i poboljšanja radnih rezultata.
 7. Prosuđivanje i donošenje odluka – ocena koristi i gubitka od aktivnosti u cilju odabira ispravne.
 8. Moć ubeđivanja – ubeđivanje drugih da promene mišljenje.
 9. Kritičko mišljenje – korišćenje logike da bi se utvrdile slabe i jake tačke potencijalnih rešenja, doneli zaključci ili da bi imali adekvatan pristup problemu.
 10. Spremnost na učenje – odabir i korišćenje trening metoda i odgovarajućih procedura rada u cilju sticanja novih znanja i savladavanja novih tehnika rada.
 11. Upravljanje vremenom – upravljanje sopstvenim vremenom i vremenom ostalih članova tima.

Ukoliko smatrate da Vaš tim nije na visini zadatka i da treba da unaprede svoje stručne veštine i znanja, prodajne sposobnosti i socijalne kompetencije pozovite nas da Vam pomognemo. Five Star Experience vrši usluge izrada radnih uslužnih procedura i obuku konobara.