DA LI STE SPREMNI DA BUDETE KONOBAR (II DEO)

Snježana Gagić
08.27.2017

DA LI STE SPREMNI DA BUDETE KONOBAR (II DEO)

U prethodnom tekstu je bilo reči o poželjnim osobinama konobara. U ovom delu će se naglasiti značaj znanja i ličnih osobina koje treba da ima uslužno osoblje u restoranu, a to su:

 • znanje u vezi sa principima i procesima vezanim za pružanje usluge-procena potreba gosta, pridržavanje standarda kvaliteta pri pružanju usluge i ocena zadovoljstva gosta;
 • znanje u vezi sa tehničkim veštinama – nošenje više tanjira, forlegovanje, savijanje salveta, tehnike serviranja, apserviranja itd.;
 • znanje stranih jezika za potrebe posla – objasniti jela iz ponude;.
 • znanje u vezi sa prodajnim tehnikama;
 • znanje u vezi sa sanitarnim merama;
 • matematičke operacije i
 • znanje u vezi sa organizacijom treninga i merenjem efekata treninga.

 

Što se tiče ličnih osobina poželjno je da konobari:

 • imaju samokontrolu – kontrola besa i izbegavanje agresivnih reakcija u napetim situacijama;
 • tolerancija na stres – prihvatanje kritika i smireno reagovanje na stresne situacije;
 • kolegijalnost – pomaganje kolegama i nesebično prenošenje znanja;
 • briga za druge – osećajnost prema potrebama drugih;
 • osećaj za detalje – obraćanje pažnje na detalje i unificiranost u radu;
 • integritet – poštenje i etika u radu;
 • fleksibilnost – otvorenost ka promenama koje ne ugrožavaju kolege ni preduzeće;
 • društvena orijentisanost – povezanost sa ostalim članovima tima i gostima;
 • nezavisnost – samostalno obavljanje zadataka na zadati način;
 • želja za postignućem/naporan rad – postavljanjem ciljeva i naporan rad na njihovom ostvarivanju;
 • izdržljivost – davanje dodatnih napora da bi prevazišli prepreke i
 • inovativnost – posao zahteva kreativnost i alternativni način razmišljanja u cilju razvoja novih ideja da bi se rešili problemi ili stvorila nova poboljšana rešenja u radu.