DA LI JE VAŠ RESTORAN DOBRO MESTO ZA RAD? VLASNICI, PREUZMITE ODGOVORNOST

Snježana Gagić
01.26.2020

DA LI JE VAŠ RESTORAN DOBRO MESTO ZA RAD? VLASNICI, PREUZMITE ODGOVORNOST

Piše: dr Snježana Gagić, professor, trener i osnivač agencije za edukaciju ugostiteljskih radnika Five Star Experience

Što bi rekli: „ Sto ljudi, sto ćudi!“ Činjenica je da je teško svima ugoditi, ali ako niste uspeli ugoditi nikom jer su stalni radnici nezadovoljni, novozaposleni se brzo zahvale na saradnji vreme je da pogledate istini u oči.
Vaš zadatak je da radite na organizacionoj kulturi. Prvo ćemo objasniti šta je to? Možda bi najjednostavnije bilo reći sistem vrednosti koji se gaji u vašoj firmi.

Svaki restoran čini skup pojedinaca, odnosno tim ljudi. Organizaciona kultura se ne bavi kvalitetom i razvojem svakog pojedinca već uspostavljanjem odnosa između njih. Ako zaposleni dele iste vrednosti, kako među sobom tako i sa menadžmentom učinak je bolji. Do korporativne kulture se dolazi dugoročnim, doslednim upravljanjem na bazi činjenica. Svakom zaposlenom su poznata pravila igre, sankcije koje slede za njihovo nepoštovanje i nagrade koje su podrstrek za one koje doprinose napredovanju i prosperitetu.

Menadžment stalno treba da uliva dodatnu energiju i motivaciju, pokazivanjem inicijative i individualne odgovornosti. Ne treba odbacivati one koji ne znaju. Treba im pokazati.
Treba uvažiti potrebu čoveka za odmorom, potrebu za prihvatanjem, pohvalom, materijalnom i nematerijalnom nagradom…sve je to organizaciona kultura. Organizaciona kultura se prepoznaje i u izjavama:
„Ma kasni plata, a puno se radi…”
„Imas tri šefa od kojih svaki zahteva drugačije. Ni ono ne zanju šta hoće.”
„Loša je atmosfera među zaposlenima, stalno je neka svađa.“
„Dobro je. Mlada je ekipa, poštuje se radno vreme, a za svaki prekovremeni sat si plaćen.”
„Zadovoljan sam. Prošle nedelje smo imali trening. Sve nam je plaćeno.Sledeće nedelje idemo svi na kuglanje o trošku firme. To se praktikuje jednom mesečno.“
„Dobra je atmosfera na poslu. Menadžer nam je vrlo stručan. Bas sam zadovoljan što tamo radim, sigurno ću puno naučiti od njega.”
„Plata je super, ali međuljudski odnosi na poslu su takvi da već tražim drugi posao.”
„Gazda je lud, stalno te prati i traži zamerku. Viče na zaposlene.”
„Dobro je. Nema tenzije. Svako zna šta treba da radi.“

Dobra organizaciona kultura počinje od vrha. Dakle ko je odgovoran za to-vlasnik, direktor, menadžer – onaj ko je na vrhu hijerarhije.
Kako lako prepoznati organizacionu kulturu? Po ponosu zaposlenih koji su deo nje. Po onom što izgovaraju kada zatvore vrata vašeg restorana. To je organizaciona kultura.
Napišite koje su to vrhunske vrednosti koje cenite i želite u vašem restoranu: entuzijazam, verodostojnost, zajedništvo itd. Primajte ljude koji se uklapaju u ovaj vrednosni sistem. „Svaka ptica svome jatu leti“, davno je rečeno.
Praktikujte svoje vrednosti jer ih nije dovoljno napisati.
Ako ste stavili fleksibilnost kao vrednost koju želite da gajite u vašoj firmi onda dajte zaposlenima da sami naprave raspored onako kao njima odgovara. Vama je važno da su svi na poslu, a njima je možda značajna smena za određeni dan.
Pokažite vašim vrednim i marljivim saradnicima da ih cenite tako što će najbolji birati smenu ceo mesec, dobiće poklon vaučer, karte za utakmicu (jer zante da je veliki fan Zvezde), slobodan vikend, dva dana dodatna na godišnjem odmoru, besplatan obrok, kafu…

Svi imaju iste potrebe. Volite vaše zaposlene, dajte sve od sebe da ih učinite dobrim članovima tima. Motivišite ih da se dodatno trude. Naučite ih ako ne znaju da rade, pomozite im ako ne znaju da se ponašaju. Milinijanci su generacije velikih očekivanja. Osvestite da su prošle sedamdesete i osamdesete. Ne možemo da svet prilagodimo sebi, prilagodimo se svetu. Često poslodavci od zaposlenih očekuju da vide ono što oni vide, da zaključe ono što oni zaključuju, da imaju podjednako strasti prema poslu kao što oni imaju…da li je to realno? Ko bi kome tu bio poslodavac da je realno? Zapitajte se…