BRENDIRANJE RESTORANA

Snježana Gagić
01.31.2020

BRENDIRANJE RESTORANA

Piše: dr Snježana Gagić, konsultant i trener, Five Stars Experience

Brend je prizma kroz koju nas posmatraju naši gosti. To nije logo, to nisu samo složene boje i slogan. Brend je iskustvo i osećaj pripadnosti. Biti lojalan gost nije isto što i redovan. Ovaj drugi će otići za prvom boljom ili drugačijom prilikom, dok oni verni ostaju. Jedan od razloga je što se uklapaju u našu priču odnosno naš brend. Sa ovim gostima delimo isti ukus, oni se identifikuju sa nekim našim odabirom, oni su jednostavno deo naše priče.

Kako stvoriti tu priču? Pre svega neophodno je imati dobru viziju. U stvaranju vizije potrebno je odgovoriti na sledeća pitanja: Ko sam ja? Šta ja radim? Ko još ovo radi? Zašto ja ovo radim? Za koga? Šta radim drugačije ili bolje od ostalih?

Iz vizije nastaje strategija. Konkretne akcije koje će se sprovesti da postignemo ono što smo zamislili. Pre svega kreće se od stvaranja vizuelnog identiteta, ideje koja se prepoznaje u logotipu, odabira boja i fontova.

Konzistentnost brenda je veoma važna. Potrebno je brendirati unutrašnji dekor, nešto od inventara (npr. ubrusi sa vezom, metove, futrole za escajg, pepeljare, rezervacione kartice i sl.), jelovnike, fotografije na društvenim mrežama, uniforme zaposlenih, vizit kartice i sl.
Stvoriti brend restorana je kompleksna stvar jer mora da se složi sve: usluga, hrana, ambijent, atmosfera itd. Ono što je važno u našem svetu je to da su naši zaposleni brend. Način na koji oni komuniciraju sa gostima, poslužuju ih, animiraju, pamte njihova imena i omiljena jela, ponekad im čak posluže kolač za rođendan. To je put kojim se dolazi do privrženosti.

Usluga je način na koji tretiramo naše goste.
Ako smatrate da usluga u Vašem restoranu nije na zadovoljavajućem nivou mi Vam možeo pomoći da se situacija popravi!

Five Star Experience, agencija za edukaciju ugostitelja