KVALITET USLUGE U SRBIJI

Snježana Gagić
10.17.2022

KVALITET USLUGE U SRBIJI

Piše: dr Snježana Gagić Jaraković, profesor, konsultant i trener agencije za edukaciju ugostitelja „Five Star Experience“

Uzevši vodič u ruke prvo sam prolistala šta su o mojim klijentima pisali, potom sam potražila kriterijume, a zatim najbolje ocenjene restorane. Nema ni jednog restorana sa pet i četiri kape. Baš mi je bilo krivo. Direktorka je u uvodu rekla da kvalitet i kreativnost gastronomije raste, ali su servis i loša usluga bolna tačka mnogih restorana. Znatan broj restorana bi imao veću ocenu kada bi obratili veću pažnju na servis. Zar mi koji smo se kleli u gostoprimstvo? Mi čiji su preci gladni iznosili najbolje pred goste. Šta se ovo desilo sa našim gostoprimstvom? Da li smo odbacili hrišćanstvo, čovekoljublje i to da je „čovek lice zajednice“ i usvojili filozofiju novog doba „u se, na se i poda se“? Da li je ta usmerenost na sebe i egoizam doveo do toga da se čovek meri po crvenoj? Samo ako je pruži zaslužuje osmeh, naklonost i gostoprimstvo.

Jasno mi je da svi gosti nemaju manire koje bi mi voleli da vidimo, da su ljudi obuzeti nekom mukom ponekad neprijatni, ali zašto nam je to argument za neadekvatno ponašanje. Zašto goste nazivamo pogrdnim imenima? Da li se u tom slučaju razlikujemo od takvih? „Najveća je mudrost prećutati kada imaš pravo da kažeš“. U ovom poslu, kao i u životu zrele osobe nije najvažnija stvar biti u pravu. „Gost je uvek u pravu“ je rečenica koju smo svi pročitali, a pitanje je da li smo je svi razumeli. Svako ko je radio ovaj posao zna da to nikako nije slučaj. Zašto je onda toliko dugo prisutna u ugostiteljskoj struci? Zato što smo mi profesionalci samo onda ako se postavimo kao da je zaista tako i ne nadmudrujemo se sa gostom da bi zadovoljili svoju sujetu. Naravno da sve ima svoje granice. Ukoliko gost ugrožva lični integritet osobe, kuće ili nanosi neku drugu potencijalnu štetu treba se mudro i pažljivo zauzeti za sebe, opet sa ciljem da se izbegne sukob i neprijatnost.

Žao mi je što u vodiču ne postoji obrazloženje zašto je restoran dobio ocenu koju ima. Na taj način bi svima bilo jasno koje su im kritične tačke i na kojim stvarima treba da rade do nekog narednog vodiča.