KAKAV STE VI LIDER?

Snježana Gagić
05.26.2020

KAKAV STE VI LIDER?

Piše: dr Snježana Gagić, profesor, konsultant i trener agencije za edukaciju ugostitelja „Five Star Experience“

Upravljati ljudima nije lako. Svi smo različiti. Svako ima svoje potrebe i način na koji odgovara na tuđe zahteve. Uvek su dve strane medalje prisutne. Nemamo svi isti kapacitet slušanja, moralna načela, porodičnu istoriju, ista uverenja i druge okolnosti koje utiču na način na koji percipiramo stvarnost i svakodnevne situacije.

Pred liderom je zahtevan zadatak da izvuče produktivni potencijal svakog pojedinca u timu bez ugrožavanja integriteta svojih podređenih.

Prema Golemanu postji 6 stilova liderstva.

Autokratski ili naredbodavni je onaj stil u kome lider očekuje bezpogovornu poslušnost svojih podređenih. To je stil „uradi šta sam rekao“. Ovaj stil je dobar kada je potrebno odluke donositi brzo poput neke hitne intervencije. Manjkavost ovog stila je osećaj nepoštovanja kod podređenih i velika fluktuacija usled emotivne nepovezanosti na poslu. Ovaj stil negativno utiče na kreativnost i inicijativnost zaposlenih, što donosi veliku štetu. U Dalmaciji se kaže: „Čovek i magarac su pametniji od čoveka“. U ovom stilu je otpisan značaj mozga svakog ko nije na liderskoj poziciji što je pogrešno jer preduzeće ostaje uskraćeno za mnogo dobrih predloga.

Demokratski stil uključuje članove tima pre donošenja konačne odluke. To je stil „šta ti misliš“? Ovaj stil se dobro odražava na moral zaposlenih, na njihovo zadovoljstvo poslom i na ukupnu produktivnost. Oni su uključeni u sprovođenje misije preduzeća, svako u svom delokrugu rada. U ugostiteljstvu se ovaj stil liderstva vidi kao veoma efektivan jer su zaposleni u stalnom kontaktu sa gostima. Na bazi svakodnevnih susreta sa korisnicima usluga oni predlažu rešenja za operativne probleme u radu koji dovode do nezadovoljstva gostiju ili do usporavanja rada. Lideri treba da prave minimum jedan sastanak mesečno na kojem će se govoriti o predlozima za unapređenje.
Ovaj stil se ne primenjuje tamo gde je potrebno brzo delovati.

Vizionarski stil je najkreativniji jer se zaposlenima predstavi vizija, ali ne dobiju kruta uputstva već se ostavi njima da predlažu načine na koji će se postići zacrtani ciljevi. Oni predlažu inovacije, daju ideje koje guraju sistem napred. Lider ohrabruje svoje saradnike i ceni njihov doprinos. To je stil „pođi sa mnom.“

Povezujući stil naglašava važnost timskog rada i harmoničnih odnosa u timu. To je stil „zaposleni idu prvo.“ Ovaj stil se zasniva na povezanosti ljudi sa sličnim uverenjima, voljom i energijom kojom će gurati sistem do cilja. Ovde treba paziti da se produktivnost drži na željenom nivou jer se dosta vremena troši na stvaranje harmoničnih odnosa u timu. U teškim situacijama, poput ove u koju se zapalo zbog Korona virusa, ovaj stil upravljanja je poželjan.

Izazivački stil upravljanja je onaj gde lider postavlja visoke standarde timu uz pritisak da se zadati rezultati i ostvare. On traži maksimalan učinak uz minimalno prisustvo empatije. To je stil „radi ono što ja radim“. Ovo je kratkoročno dobar princip ukoliko su članovi tima mladi, puni entuzijazma i motivisani, ali dugoročno vodi ka izgaranju i „trošenju“ ljudi koji se po pravilu smenjuju.

Trenerski stil je usmeren na unapređenje znanja i veština članova tima. To je stil „probaj ovo“. Lider motiviše zaposlene da se razvijaju, pokazuje im kako da poboljšaju svoj rad i pomaže im u unapređenju postignuća. Ovaj stil je efektan kada su članovi tima motivisani, ambiciozni i dugoročno vide sebe u branši. U ugostiteljstvu je jedan deo zaposlenih privremeno radi taj posao (dok studiraju, nađu posao u struci i sl.) pa su maje motivisani za profesionalno usavršavanje.

Stil liderstva je izbor, a ne crta ličnosti. Ne postoji jedan stil koji odgovara svim situacijama i sistemima. Drugačiji ljudi zahtevaju drugačiji pristup. Dobar lider poznaje psihološke tipove ličnosti, on ume da proceni na koji način će zaposleni dati svoj maksimum, da li je ambiciozan, koliko je kreativan ili hrabar da predlaže nove ideje i sl.

Dobar lider ima dobre namere. Vodi primerom i izvlači najbolje iz svojih saradnika.