UPRAVLJANJE U RESTORANU – ZAŠTO MOJ TIM NE FUNKCIONIŠE?

Snježana Gagić
11.30.2020

UPRAVLJANJE U RESTORANU – ZAŠTO MOJ TIM NE FUNKCIONIŠE?

Piše: dr Snježana Gagić, profesor, konsultant i trener agencije za edukaciju ugostitelja „Five Star Experience“

Iako razlozi mogu biti druge prirode, najčešći razlog za napuštanje radnog mesta je neuklapanje u kolektiv i nezadovoljstvo osećajem na poslu. Dobri lideri mogu umanjiti fluktuaciju radne snage. Kaže se da pod dobrim generalom nema loših vojnika.  Dobar “general” treba da bude orijentisan na rezultate, rezilijentan, pošten, osoba sa integritetom, hrabar, organizovan, uporan i vredan.

Prema Petriku Lensioniju postoji pet razloga za disfunkcionalnost tima.

Prvi razlog je nedostatak poverenja. Članovi tima se ustručavaju da podele mišljenje i odlučuju da je bolje držati se po strani. Ovde se krije strah od povređivanja. Zdrav konflikt je važan u svakom odnosu kako bi se ljudi bolje upoznali i postavili svoje granice. Ljutnja nije nešto nedopustivo, ne treba je shvatati lično. Ljutnja je samo apel na promenu ponašanja. U timu gde postoji nedostatak poverenja ljudi kriju slabosti i greške jedni od drugih, ne traže međusobnu pomoć, ustručavaju se da pruže pomoć kod poslova koji su van njihove odgovornosti, ne vole sastanke i izbegavaju da provode vreme sa kolegama.

Kod ovog problema lider treba da radi na unapređenju komunikacije između članova. Raznim radionicama se uči aserativna komunikacija. Fokusiranje na dobre strane saradnika, osnaživanje ljudi da pokažu svoje slabosti su samo neke od tema kojima se treba baviti kada je ovo slučaj. Ništa se samo od sebe neće promeniti, za svaki napredak je potrebno određeno zalaganje.

Drugi razlog je strah od konflikta. Svaka raznolikost je dobrodošla jer različiti ljudi posmatraju problem sa različitog aspekta. U timovima u kojima se konflikt izbegava zaposleni se suzdržavaju da iznesu mišljenje, ignorišu teme o koima se govori i stvaraju unutrašnju tenziju. Svaka negativna emocija koja se ne izrazi ostaje unutra, ne nestaje nekom čudnom magijom. Da bi proverili da je ovo slučaj u vašem timu postoji jedan vrlo jednostavan metod. Osmislite neku lošu ideju i čekajte reakcije. Ako je tim bezpogovorno prihvati, onda znate čime treba da se pozabavite. Naučite vaš tim da nalaženje greške u ideji nije isto što i nalaženje greške u čoveku.

Manjak posvećenosti je sledeći razlog zbog kojeg tim ne funkcioniše kako treba. Članovi su neposvećeni kada postoji nedostatak volje (posao im je prelazno rešenje), nedostatak discipline (kašnjenje), predugo bavljenje nekim zadacima, ponavljanje zadataka i sl. Ovaj problem se može prevazići tako što ćete dati jasne smernice za izvršenje zadatka, kao i vremensko ograničenje.

Sledeći razlog disfunkcionalnosti tima je izbegavanje odgovornosti. Da ne bi došlo do ovog problema važno je da svaki član jasno zna šta se od njega očekuje. Iz ovog razloga se rade SOP ili Pravilnici za rad u restoranu gde je detaljno objašnjeno na koji način se usluga pruža. Lider redovno prati napredak zaposlenih i piše Izveštaje o radu kandidata da ne bi došlo do izbegavanja odgovornosti..

Nezainteresovanost za rezultate je peta kočnica tima. Ovo se dešava u kolektivima gde važi ona “radio ne radio…”. Ukoliko lider postavi merljive ciljeve na nivou tima onda je svaki pojedinac podjednako važna karika u lancu. Ovo je vidljivo u restoranima koji dele bakšiš. Iako ovaj sistem ima svojih manjkavosti svaki nemar pojedinca se odrazi na konačnu nagradu tima. Transparentnost u prikazivanju rezultata je metod koji je efektivan. Kvantitativno izrazite prodaju jela i pića za koji se radi upselling (vino, voda, kafa, poslastice, predjelo, supa/čorba i dr.) Pratite rezultate iz meseca u mesec i statistika će vam pokazati koji su kandidati inertni i nezainteresovani, a koji su vredni i kompetativni.

Pročitajte i o stilovima liderstva OVDE.