NAPRAVITE SWOT ANALIZU SVOG RESTORANA

NAPRAVITE SWOT ANALIZU SVOG RESTORANA

SWOT analiza (autor Albert S. Humphrey) predstavlja analitičku metodu kojom se definišu kritični faktori koji imaju najveći uticaj na poslovanje restorana. Ona se obavlja kroz matricu koju čine 4 elementa – polja: S – Strengths (snage), W – Weaknesses (slabosti), O...