OBUKA ZA MENADŽERA RESTORANA – POTREBA ILI TREND?

OBUKA ZA MENADŽERA RESTORANA – POTREBA ILI TREND?

Piše: dr Snježana Gagić, profesor, konsultant i trener agencije za edukaciju ugostitelja „Five Star Experience“ ​Dugo se nisam bavila ovom problematikom iako me skoro svakodnevno neka situacija podstakne da se vratim na ovu veoma važnu temu. Školovanje restoranskih...